top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ Claims Code of Practice (CoP) คืออะไร


Voluntary Carbon Market Initiative (#VCMI) คือ องค์กรระหว่างประเทศก่อตั้งจากภาคเอกชนกว่า 20 ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ เมื่อเดือนมิ.ย. 2023 ที่ผ่านมา VCMI ได้ออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้คาร์บอนเครดิตสำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับสมบูรณ์ หรือ "Claims Code of Practice (#CoP)" เพื่อแนะนำให้แก่บริษัทต่างๆ ถึงการใช้ Carbon Credit สำหรับชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีสสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย


ด้วยข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้เครดิตคาร์บอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเครดิตคาร์บอน และใช้อย่างไร การอ้างสิทธิ์ของบริษัทเกี่ยวกับการใช้เครดิตคาร์บอน นอกจากนี้ ยังเคยมีข่าวเชิงลบและการฟ้องร้องในชั้นศาลส่งผลให้กระแส Carbon Neutral ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่เคย จากเหตุการณ์ที่บริษัทหลายแห่งอ้างตนว่าเป็น Carbon Neutral แต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุให้ VCMI พัฒนาแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อแนะนำรูปแบบการอ้างสิทธิ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม


ซึ่งหลักการการอ้างสิทธิ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่


✅️ 1. ปฏิบัติตามเกณฑ์พื้นฐาน บริษัทต้องวางแผนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว อาทิ Science Based Targets initiative (SBTi) สอดคล้องความตกลงปารีส โดยบริษัทสามารถใช้คาร์บอนเครดิตสำหรับชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองในแต่ละปีได้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติได้กล่าวถึงการอ้างสิทธิ์ในการใช้คาร์บอนเครดิตในระดับที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเครดิตที่ใช้


✅️ 2. วางแผนและตัดสินใจดำเนินการตามระดับการอ้างสิทธิ์

🔹️ ระดับ Platinum สำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิตอย่างน้อย หรือมากกว่า 100%

🔹️ ระดับ Gold สำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิตอย่างน้อย 60% แต่ไม่เกิน 100%

🔹️ ระดับ Silver สำหรับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิตอย่างน้อย 20% แต่ไม่เกิน 60%


✅️ 3. การใช้คาร์บอนเครดิตตามเกณฑ์และคุณภาพที่กำหนดไว้ โดยคาร์บอนเครดิตต้องมีความน่าเชื่อถือ เกิดขึ้นจริง และคุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันสถาบัน The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) ออกแนวทางปฏิบัติ Core Carbon Principles (CCPs) สามารถใช้เครดิตที่มี CCP Label เพื่อความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจได้เช่นกัน


✅️ 4. การทวนสอบและรับรองโดยผู้ประเมินภายนอก บริษัทต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกขอบเขตของตนเองอย่างโปร่งใส ซึ่งต้องได้รับการทวนสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ประเมินภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือ


ดังนั้น หากแนวทางนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจะช่วยให้บริษัทต่างๆ มีความมั่นใจในการเข้าร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับผู้ซื้อ นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแล มองเห็นการอ้างสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การอ้างสิทธิ์เพื่อการฟอกเขียวอีกด้วย


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล: #TGO


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page