top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ เปิดลงทะเบียน! FTIX แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย “คาร์บอนเครดิต” เริ่ม 16 ม.ค. 2566 นี้

อัปเดตเมื่อ 5 มี.ค. 2566


📊📈 ตลาดคาร์บอนเครดิตกำลังจะครึกครื้นยิ่งกว่าเดิม หลังจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หรือ FTI เปิดตัว Marketplace หรือตลาดรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ผ่าน “ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต” รวมทั้ง “แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต (FTIX)” ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 และเตรียมเปิดให้เทรดสำหรับนิติบุคคลทั่วไป ในวันที่ 16 มกราคม 2566 นี้


🖥 ปัจจุบันระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ที่ TGO ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน มีบัญชีผู้ถือครองคาร์บอนเครดิตจำนวน 325 บัญชี โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิตคงเหลือรวมในระบบฯ จำนวนทั้งสิ้น 12,770,216 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในจำนวนนี้มีเจ้าของบัญชี 3 ราย ได้ดำเนินการโอนคาร์บอนเครดิตเข้าไปทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม FTIX จำนวน 3,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ส.อ.ท. ได้เปิดให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER บนแพลตฟอร์ม FTIX แล้วเป็นครั้งแรก

โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟประจำปี “RE GOLF 2022: Carbon Neutral Event” ณ สนามวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เป็นจำนวน 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ประเภทพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด เพื่อนำมาชดเชยให้การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็น Carbon Neutral Event ต่อไป


☎️ สำหรับเจ้าของบัญชีคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ที่สนใจจะดำเนินการโอนคาร์บอนเครดิตเข้าไปทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม FTIX ให้แจ้งความประสงค์ไปยัง TGO ที่ E-mail: wararat.c@tgo.or.th


🏭 สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ได้ที่ www.fti-cc.com/register เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


🚩 ทบทวน “คาร์บอนเครดิต” คืออะไร

"คาร์บอนเครดิต" คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อ-ขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานไปรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การนำไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ


🇹🇭 ในบริบทของประเทศไทย “คาร์บอนเครดิต” คือ ใบรับรองปริมาณความสำเร็จในโครงการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ โครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) เช่นกัน


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูลเเละรูปภาพ:---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


ดู 342 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page