top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ ปี 2023 ทุบสถิติ CO2 พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์


จากรายงาน Global Carbon Budget (GCB) เมื่อ 4 ธ.ค. 2023 ระบุว่าการปล่อยก๊าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในปี 2023 อยู่ที่ 36.8 พันล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2022


การศึกษาดังกล่าวนำโดยทีมวิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัย Exeter, มหาวิทยาลัย East Anglia (UEA), CICERO Center for International Climate Research, Ludwig-Maximilian-University Munich และสถาบันอื่นๆ อีก 90 แห่งทั่วโลก


ศาสตราจารย์ปิแอร์ ฟรีดลิงสไตน์ จาก Global Systems Institute ของ Exeter ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษากล่าวว่า “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปรากฏอย่างเห็นได้ชัด แต่การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้า”


“ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นเกินเป้าหมาย 1.5°C ตามข้อตกลงปารีส และผู้นำในการประชุม COP28 จะต้องหาข้อตกลงที่จะลดการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งเพื่อรักษาเป้าหมาย 2°C ให้คงอยู่”


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2023 โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 2°C ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยยุคก่อนอุตสาหกรรม ช่วงปี 1850-1900 อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (European Centre for Medium-Range Weather Forecast : ECMWF)


ทั้งนี้ GCB คาดการณ์ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ทั่วโลก (ที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน) จะอยู่ที่ 40.9 พันล้านตัน ในปี 2023 ซึ่งสรุปใจความสำคัญดังนี้


✅️ แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2023 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอินเดีย (8.2%) และจีน (4.0%) และคาดว่าจะลดลงในสหภาพยุโรป (-7.4%) สหรัฐอเมริกา (-3.0%) และพื้นที่อื่นๆ ของโลก (-0.4%)


✅️ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจากถ่านหิน (1.1%) น้ำมัน (1.5%) และก๊าซ (0.5%) ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น


✅️ ระดับก๊าซ CO2 ในบรรยากาศคาดว่าจะอยู่ที่ 419.3 ppm (parts per million) ในปี 2023 ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 51%


✅️ ประมาณครึ่งหนึ่งของก๊าซ CO2 ที่ปล่อยออกมาทั้งหมดยังคงถูกดูกซับ (carbon sink) บนผืนป่าและในมหาสมุทร โดยส่วนที่เหลือยังคงล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


✅️ การปล่อยก๊าซ CO2 ทั่วโลกจากเพลิงไหม้ในปี 2023 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (อ้างอิงตามบันทึกของดาวเทียมตั้งแต่ปี 2003) เนื่องจากไฟป่าที่รุนแรงในแคนาดา ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าค่าเฉลี่ยหกถึงแปดเท่า


✅️ ระดับการกำจัด CO2 โดยอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบัน (กล่าวคือ ไม่รวมวิธีการทางธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า) สามารถกำจัดก๊าซ CO2 ได้เพียง 0.01 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าการปล่อยก๊าซ CO2 จากเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันกว่าล้านเท่า


อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของพลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีพลังงานสะอาด คงมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล:


---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Facebook: Net Zero Techup


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page