top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ ปรับแผน "พลังงานชาติ" เสนอรัฐบาลหน้า ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก​


แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ว่า ยอมรับว่าการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ หรือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2565-2580 (PDP 2022) มีความล่าช้า จนไม่สามารถนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทันในสมัยรัฐบาลชุดปัจจุบัน


ดังนั้นกระทรวงพลังงานจะต้องปรับแผน PDP ใหม่ โดยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแผน PDP 2023 แทน หรือเรียกว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2580 เนื่องจากจะกำหนดให้เริ่มต้นใช้แผน PDP ฉบับใหม่ในปี 2566 นี้ โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำแผนดังกล่าว และตามขั้นตอนจะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อน จากนั้นจะเปิดรับฟังความเห็นประชาชน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จและเปิดรับฟังความเห็นประชาชนได้ในเดือน มิ.ย. 2566 จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป


แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไทยยังคงใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 อยู่ และที่ผ่านมาได้พยายามจัดทำแผน PDP 2022 แต่เกิดปัญหาด้านสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน ทำให้ต้องปรับแผนกันหลายครั้ง จนเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทันกำหนดในเดือน ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา และเมื่อเข้าสู่ปี 2566 จึงต้องปรับแผน PDP ให้เริ่มต้นใช้ปี 2566 จึงกลายเป็นแผน PDP 2023 แทน


โดยแผน PDP 2023 ยังคงเน้นเรื่องพลังงานทดแทนมากขึ้น และแบ่งรายละเอียดการผลิตและใช้ไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาคเช่นเดิม สำหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยจะไม่มีการบรรจุโรงไฟฟ้าถ่านหินสำหรับโรงใหม่ไว้ ดังนั้นโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเหลือเพียงโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงมีบรรจุไว้ช่วงปลายแผน PDP 2023 แต่จะปรับขนาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้มีขนาดเล็กลง เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ลดขนาดลง เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน


อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดทำแผน PDP 2023 ดังกล่าว ได้สรุปราคาค่าไฟฟ้าตลอดแผนไว้ไม่เกิน 5 บาทต่อหน่วยด้วย เนื่องจากมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีราคาต้นทุนถูกลงตามเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่แพงเกินไป สำหรับภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแผน PDP 2023 จะมีปริมาณใกล้เคียงกับแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนี้


🚩แหล่งที่มาของข้อมูล:


---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page