top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ บริษัทสวิสฯ เปลี่ยนจานดาวเทียมเก่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


สวิตเซอร์แลนด์แปลงจานดาวเทียมที่เลิกใช้แล้วให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการนี้กำลังดำเนินการในเมือง Leuk ในรัฐ Valais ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงาน CKW Group ทำหน้าที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครอบคลุมจานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา


ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตำแหน่งจานดาวเทียมนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ทำให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในระดับพื้นดินแม้อยู่ในช่วงฤดูหนาว ตามข้อมูลของ CKW Group จานดาวเทียมหนึ่งตัวสามารถผลิตกระเเสไฟฟ้าได้ประมาณ 110,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการพลังงานของ 25 ครัวเรือน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 550,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้ จานดาวเทียมยังสามารถปรับองศาการรับแสงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสม


ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปี 2023 ที่ผ่านมา รัฐบาลสวิสฯ ได้เปิดตัวการณรงค์ภาคสมัครใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ หันมาอนุรักษ์พลังงานเพื่อป้องกันการขาดแคลนก๊าซและพลังงานในอนาคต ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา


Axpo Group ผู้ผลิตพลังงานทดแทนรายใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของ CKW Group กล่าวว่า "สวิตเซอร์แลนด์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการขาดแคลนไฟฟ้าประมาณ 50 เทราวัตต์ชั่วโมงต่อปี ภายในปี 2050"


🚩 แหล่งที่มาของข้อมูลและวิดีโอ:


---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Facebook: Net Zero Techup


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page