top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNet Zero Techup

♻️ บทสรุปจาก COP27 การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

อัปเดตเมื่อ 5 มี.ค. 2566


🚩 COP27 หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 จัดขึ้น ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มุ่งประเด็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความสูญเสียและเสียหาย (Loss and Damage) แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการปรับตัวและสามารถรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศได้อย่างเต็มที่ โดยมีข้อสรุปสำคัญ ดังนี้


✅️ การคงอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส


เน้นย้ำเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่แต่ละประเทศมีเป้าหมายร่วมกันในการจำกัดอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 องศาเซลเซียส


✅️ จัดตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหาย


ที่ประชุม COP27 ตกลงตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหาย (Loss and Damage Finance Fund) ซึ่งจะเป็นกองทุนที่สำคัญในการสร้างความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการตระหนักว่ายังมีเงินทุนไม่พอในด้านความสูญเสียและเสียหาย รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการปรับตัว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ การจัดการด้านความสูญเสียและความเสียหาย แต่ในการประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่มีแผนที่แน่ชัดว่ากลุ่มประเทศร่ำรวยจะเพิ่มเติมเงินเข้ามาในกองทุนอย่างไรบ้าง


✅️ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหิน


เน้นย้ำเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในมาตรการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นต้นตอของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาแต่ละปี แต่กระนั่น ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องให้หยุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดตามคำเรียกร้องของประเทศอินเดียและสหภาพยุโรป


✅️ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาด


เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงพลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำและพลังงานหมุนเวียนในทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงานและระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระดับชาติและตระหนักถึงความจำเป็นในการสนับสนุนต่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just Transition)


🚩 การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?


จากมุมมองของ Greenpeace ระบุว่า เเม้ว่ามีข้อตกลงจัดตั้งกองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหายจะเป็นชัยชนะก้าวหนึ่งต่อความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ การประชุมเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศไม่อาจประสบความสำเร็จได้เลยหากทั่วโลกยังไม่ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและผลักภาระรับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษออกไปอีกหนึ่งปี มีการคาดการณ์ว่ากองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหายจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา แต่ COP ครั้งนี้ยังมีปัจจัยทางด้านผลประโยชน์ทางการเมืองที่ยังขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส


🚩 เเหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพ:


---------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page