top of page
ค้นหา

♻️ เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดแผน PDP 2024 มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นสัดส่วน 51% จากแผนเดิม 36%...

♻️ ปรับแผน "พลังงานชาติ" เสนอรัฐบาลหน้า ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก​

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ว่า ยอมรับว่าการจัดทำแผน PDP...

Technopreneurship: Blog2
bottom of page