top of page
ค้นหา

♻️ เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดแผน PDP 2024 มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นสัดส่วน 51% จากแผนเดิม 36%...

🌡☀️ การวิเคราะห์ของ NASA ยืนยันปี 2023 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์

จากรายงานอุณหภูมิทั่วโลกของ NASA และ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2024...

🌡🌏 Global Boiling! NASA เปิดภาพอุณหภูมิโลกตั้งแต่ปี 1880 - 2023

🌏 Global Boiling? NASA เปิดภาพอุณหภูมิโลกตั้งแต่ปี 1880 - 2023 จากข้อมูลจากเว็บไซต์ science.nasa.gov ได้เผยแพร่วิดีโอ “Summer 2023...

Technopreneurship: Blog2
bottom of page